Nasze usługi

Jesteśmy wiodącym dostawcą zaawansowanego oprogramowania dla domów opieki, dedykowanego podnoszeniu jakości życia mieszkańców oraz usprawnianiu codziennej pracy personelu. Nasza misja to zapewnienie rozwiązań, które usprawnią sektor opieki senioralnej.

IT w służbie usług społecznych

Tworzymy systemy informatyczne dla domów seniora, ośrodków pomocy społecznej i placówek ambulatoryjnych. Nie ma znaczenia czy jesteś w domu, w podróży, czy na urlopie, możesz w każdej chwili sprawdzić ,co dzieje się w Twoim ośrodku.

SZYBKO I KLAROWNIE

Dla kogo tworzymy nasze rozwiązania?

Dla placówek świadczących usługi pielęgniarskie i opiekuńcze:

  • Domów seniora
  • Domów opieki
  • Ośrodków pomocy społecznej

Nasza filozofia

Naszym celem jest wzmożenie aktywności pracowników socjalnych, opiekunek i pielęgniarek, poprzez redukcję formalności i biurokracji, tak, żeby w pełni mogli poświęcić swoją uwagę mieszkańcom.

Jak zmieniamy ośrodki pomocy społecznej:

  • Redukujemy biurokrację
  • Upraszamy i usprawniamy pracę
  • Pomagamy w komunikacji pomiędzy przełożonymi i personelem
  • Pomagamy w przestrzeganiu procedur oraz utrzymaniu jakości i ewidencji usług.
  • Pomagamy archiwizować czynności i dokumenty,które są niezbędne podczas kontroli
    lub inspekcji.

Edukacja

Oprócz szkoleń w systemie oferujemy szkolenia dla placówek pomocy społecznej.

Metodologia szkoleniowa została opracowana przez certyfikowanych wykładowców z Europy, w sposób, który pozwala na edukację personelu służb społecznych.

Główne tematy szkoleń to m.in. przestrzeganie praw człowieka w placówkach pomocy społecznej, zarządzanie ryzykiem, techniki komunikacji AAC ( komunikacja alternatywna i
wspomagająca), indywidualne planowanie i wiele innych.

Audyt wewnętrzny

Przygotujemy dla Ciebie audyt wewnętrzny w oparciu o standardy europejskie.

Audyt wewnętrzny to proces niezależnej i obiektywnej oceny, który wspiera zarząd w doskonaleniu działań oraz w identyfikacji i zarządzaniu ryzykiem. Audyt wewnętrzny nie tylko pomaga minimalizować ryzyko wystąpienia nieprawidłowości i naruszeń, ale także chroni reputację i wizerunek organizacji. Jego wynikiem jest raport końcowy.